Činnost odpovědného geodeta (pro investory a dodavatele stavby) 

 

  • vyhotovení základní vytyčovací sítě stavby
  • vytyčení hranic pozamku
  • vytyčení stavby
  • kontrolní měření průběhu realizace stavby
  • vyhodnocení odchylek skutečného provedení stavby od projektové dokumentace
  • dokumentace skutečného provedení stavby včetně inženýrských sítí zpracovaných dle směrnic správců
  • vyhodnocení rovinatosti

 

činnost odpovědného geodeta pro investory a dodavatele stavby - geodeti Praha 10 - GSG spol. s r.o.