Geometrické plány

 

  • rozdělení pozemků
  • zaměření skutečného provedení stavby (ke kolaudaci)
  • zaměření rozestavěné stavby (pro hypotéky)
  • obnova Pozemkového katastru
  • věcné břemeno (právo chůze, jízdy atd.)
  • vytyčení vlastnických hranic pozemku dle Katastru nemovitostí a Pozemkového katastru
  • stabilizace lomových bodů vlastnické hranice
  • konzultace v oblasti katastru