Katastr nemovitostí

 

GSG spol. s r.o. poskytuje tyto služby v součinnosti s katastrem nemovitostí:

 

  • geometrické plány
  • vytyčování vlastnických hranic
  • prohlášení vlastníka budovy jako nutný dokument pro následný převod bytů do osobního vlastnictví dle zákona 72/1994
  • zaměření a vyhotovení výkazu ploch objektů podle standardu Boma a DIN 277 pro optimalizaci využití objektu
  • scanování mapových podkladů
  • vektorizace rastrových map

 

Seznam všech katastrálních území je k dispozici na stránkách cuzk.cz v sekci "katastrální úřady".

Nahlížení do katastru nemovitostí je možné zde.


katastr nemovitostí - služby zajišťuje geodetická kancelář GSG spol. s  r.o. Praha 10