Majetkoprávní elaboráty

 

  • podzemní inženýrské sítě
  • podzemní stavby
  • trvalé a dočasné zábory
  • vlastnické vztahy