Podklady pro projekty

 

 

  • účelové mapy všech měřítek
  • zajištění vyjádření správců inženýrských sítí
    a jejich zákres do účelové mapy
  • digitální model terénu 3D
  • výpočty kubatur
  • obstarání průběhu vlastnických hranic a jejich zákres do účelové mapy
  • vyhotovení vytyčovacích výkresů staveb

 

 

  Ukázka účelové mapy:

účelová mapa - podklady pro projekty - geodetická firma GSG spol. s r.o., geodeti Praha 10

 

Detail zákresu inženýrských sítí a KN:

vyhotovení zákresu inženýrských sítí - geodetická firma GSG spol. s r.o. - geodeti Praha 10