Prohlášení vlastníka dle zákona č. 72/1994Sb.

 

  • zaměření podlahových ploch
  • výpočet spoluvlastnických podílů
  • vyhotovení schémat jednotlivých podlaží
  • návrh smlouvy pro převod do osobního vlastnictví
  • poradenská činnost
  • Boma a DIN

 

  Schematický náčrt bytu:

schematický náčrt zaměření bytu - vyhotovení prohlášení vlastníka budovy - GSG spol. s r.o.